Bestuursleden van de Vereniging voor Financieel Recht zijn:

mr. E.C. Ruinaard - voorzitter
mr. B. de Wit  - secretaris
mr. M.J. van Loopik - penningmeester
mr.dr. I.P. Palm-Steyerberg
mr. drs. S.M.C. Nuijten
mr. S.A.J. Luijsterburg

footer

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234 | 7558 HM Hengelo
The Netherlands