Bestuursleden van de Vereniging voor Financieel Recht zijn:stocks9

mr. L. Silverentand - voorzitter
Prof. mr. D. Busch - vice voorzitter
mr. H.V. Oppelaar - secretaris
mr. drs.  G.J. Everts RA - penningmeester
mr. H. Dollen
mr. H.J. Tulp
mr. R.H. Maatman
mr. J.C. Barnard