Skip to main content
cityview599982
Vereniging voor Financieel Recht.

Maria Demertzis & Johan Barnard on CMU

Op 24 september 2020 bracht de Europese Commissie een “new action plan” uit: A capital Markets Union for people and businesses”. Dit actieplan was al vooraf gegaan door een rapport van het High Level Forum on CMU, en van het rapport van de NextCMU groep, en is uiteindelijk behoorlijk ambitieus en goeddeels in lijn met deze eerdere twee rapporten. Er zijn ook al Ecofin-conclusies en een rapport van het Europees Parlement. Bestuurslid Johan Barnard heeft over dit actieplan en de economische context waarin het verschijnt, Maria Demertzis geïnterviewd. Maria Demertzis is plaatsvervangend directeur van Bruegel, de vooraanstaande Brusselse denktank.

Danny Busch & Johan Barnard on CMU

Op vrijdag 6 november ondervroeg Johan Barnard ons medebestuurslid professor Danny Busch over het nieuwe actieplan "A capital Markets Union for people and businesses”, waarbij de focus lag op de juridische aspecten.

PSD@ Naar open banking en bankieren in een ecosysteem: Emanuel van Praag.

Donderdag 3 december 2020: PSD@ Naar open banking en bankieren in een ecosysteem door Emanuel van Praag.

Op donderdag 3 juni 2021 vond een (digitale) ledenbijeenkomst plaats die gewijd was aan Misverstanden over de SFDR.

Tijdens deze bijeenkomst werden presentaties gehouden door Linda Bloemen en Rosemarijn Labeur.

Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – vanaf 10 maart 2021 - moeten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) informatie over duurzaamheid vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen.

Linda Bloemen is legal counsel in het regulatory team van APG Asset Management en neemt als jurist deel aan het project binnen APG dat druk bezig is om de SFDR, met bijbehorende concept RTS, en de taxonomieverordening (met de aanstaande delegated act), daadwerkelijk binnen APG en voor de APG-klanten te implementeren.

Rosemarijn Labeur is Advocaat (partner) bij Finnius en fellow, verbonden aan het IFR, onderdeel van het OO&R. Sinds 2005 houdt zij zich bezig met het financieel toezichtrecht. Zij focust zich op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de regulering van financiële dienstverlening, zoals kredietverstrekking en verzekeringsbemiddeling. Rosemarijn adviseert nationale en internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels op hun business.

Op donderdag 4 maart 2021 vond een digitale ledenbijeenkomst plaats die gewijd wasaan het onderwerp Nudging in de financiële sector.

Sprekers waren: Prof. mr. dr. Femke de Vries, bijzonder hoogleraar Toezicht aan de Rijksuniversiteit Groningen, managing partner bij &Samhoud consultancy, voormalig bestuurslid bij de Autoriteit Financiële Markten en co-auteur van het boek ‘Realizing Behavioral Change - How nudges can have a big impact on behavior of employees, customers and society’

en

Mr. dr. Frank ‘t Hart, partner bij Hart Advocaten NV in Amsterdam, gepromoveerd op het onderwerp 'Zorgplicht bij financiële dienstverlening' en auteur van het preadvies 'De geïnformeerde consument'.

Met 'nudging' wordt gedoeld op het gebruik van inzichten uit de gedragswetenschappen om consumenten een duwtje in de gewenste richting te geven. De belangstelling voor “nudging” neemt toe in de financiële industrie en bij de financiële toezichthouders. Consumenten nemen namelijk geen rationele financiële beslissingen. Mensen sparen bijvoorbeeld niet voldoende voor hun pensioen, zelfs als ze weten dat dit nodig is. Of consumenten kiezen voor minimale aflossingen op hun leningen, terwijl die zo door de rente veel duurder worden. "De tijd is rijp om met de financiële sector het gesprek aan te gaan over waar mensen een bepaalde richting op worden geduwd, en of dat wel de goede richting is", zei Femke de Vries al in 2017 hierover in het Financieel Dagblad.