Skip to main content

Maria Demertzis & Johan Barnard on CMU

Op 24 september 2020 bracht de Europese Commissie een “new action plan” uit: A capital Markets Union for people and businesses”. Dit actieplan was al vooraf gegaan door een rapport van het High Level Forum on CMU, en van het rapport van de NextCMU groep, en is uiteindelijk behoorlijk ambitieus en goeddeels in lijn met deze eerdere twee rapporten. Er zijn ook al Ecofin-conclusies en een rapport van het Europees Parlement. Bestuurslid Johan Barnard heeft over dit actieplan en de economische context waarin het verschijnt, Maria Demertzis geïnterviewd. Maria Demertzis is plaatsvervangend directeur van Bruegel, de vooraanstaande Brusselse denktank.

Danny Busch & Johan Barnard on CMU

Op vrijdag 6 november ondervroeg Johan Barnard ons medebestuurslid professor Danny Busch over het nieuwe actieplan "A capital Markets Union for people and businesses”, waarbij de focus lag op de juridische aspecten.