Skip to main content

Word lid van de Vereniging voor Financieel Recht.

U kunt zich op deze website inschrijven als lid van de Vereniging voor Financieel Recht. 
De verschuldigde contributie voor dit kalenderjaar - of een deel daarvan - bedraagt € 75,-.
Indien u na 1 december lid wordt, bent u geen contributie voor dat jaar verschuldigd.

Contributie
De factuur voor de contributie wordt aan het door u opgegeven factuuradres gezonden. 
Opzegging van het lidmaatschap kan tot 1 december van het lopende jaar. Daarna dient u de contributie voor het komende jaar te voldoen.
Het prive-adres wordt uitsluitend gebruikt indien wij u via uw werkgever niet (meer) kunnen bereiken.

Opzegging kan door middel van een e-mail aan het secretariaat. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Met het aanvragen van het lidmaatschap van de VvFR geeft u vereniging toestemming om uw gegevens door middel van een geautomatiseerde database te beheren.

Let op:

U bent op persoonlijke titel lid van de vereniging en derhalve ook persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de contributie. De VvFR kent geen bedrijfslidmaatschap.
Het factureren van de contributie aan een eventuele werkgever ontslaat een lid niet van de verantwoordelijkheid deze op tijd te voldoen.
Verandert u van baan en past u uw naw-gegevens niet aan, dan loopt het lidmaatschap gewoon door maar kunnen wij u niet op de hoogte houden van ontwikkelingen rond de VvFR.