Skip to main content
cityview599982
Vereniging voor Financieel Recht.

De vereniging

Over de Vereniging voor Financieel Recht

De Vereniging voor Effectenrecht werd op 16 november 1992 opgericht. In 2013 werd de naam veranderd naar Vereniging voor Financieel Recht. Krachtens haar statuten heeft de vereniging ten doel het bevorderen van de belangstelling voor en de bestudering van het Financieel Recht. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het uitgeven en bevorderen van publicaties en het houden van voordrachten.

De jaarlijks verschuldigde contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 75,-

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan. Opzeggen kan tot 1 december van het lopende kalenderjaar. Leden zijn op persoonlijke titel lid van de VVFR. De VvFR kent geen bedrijfslidmaatschap. Leden zijn derhalve persoonlijk verantwoordelijk voor het lidmaatschap en de contributie. Uw prive-adres is noodzakelijk wanneer u van werkgever veranderd en wij u niet kunnen bereiken. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor berichten van en over de VvFR.

De statuten van de VvFR kunt u in PDF format HIER downloaden:

Preadvies 2022

Preadvies Vereniging voor financieel recht 2022: The Twin Transition: Digital & Sustainable Finance