Skip to main content

Ledenbijeenkomst en Jaarvergadering VvFR donderdag 25 juni 2015

From June 25, 2015 15:30 until 18:00

 De aanmelding is gesloten.

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een ledenbijeenkomst die dit keer geheel gewijd is aan het aankomende Nederlandse EU voorzitterschap en dan met name de agenda van het NL voorzitterschap voor de financiële markten en instellingen. Sprekers zijn Anke Klein, Financieel Attaché op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie in Brussel, en (als co-referent) Maarten Willemen, beleidsadviseur bij de Nederlandsche Bank.

Locatie
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in het Auditorium van DNB op donderdag 25 juni 2015, 16.00 uur. Tevens zal bij deze gelegenheid de jaarvergadering van de VvFR worden gehouden.

15.30 - 16.00 uur - Ontvangst
16.00 - 16.30 uur - Jaarvergadering

Agenda:

  1. Opening
  2. Jaarverslag 2014. Ter vergadering zullen het verslag van de penningmeester over 2014, het verslag van de Kascommissie over 2014 alsmede het verslag van de secretaris over de activiteiten van de VvFR in 2014 ter inzage worden gelegd. Tevens worden de verslagen van de penningmeester en de secretaris voorafgaand aan de vergadering op de website van de VvFR gepubliceerd.
  3. Herbenoeming Kascommissie - Het bestuur stelt voor de heren mr. M. Kupperman en drs. J. Lüske te herbenoemen als leden van de Kascommissie.
  4. Samenstelling bestuur VvFR en (her)benoemingen
  5. Mededelingen bestuur (o.a. preadvies 2015)
  6. Sluiting jaarvergadering

16.30 - 17.30 uur - Inhoudelijk programma. Sprekers Anke Klein (PV Brussel) en Maarten Willemen (DNB).
17.30 – 18.00 uur - Discussie met de zaal
18.00 uur - Borrel

Let op:

  • DNB zal alleen leden toelaten die op de lijst met aanmeldingen staan. Meldt u dus aan via de site.
  • U moet zich legitimeren d.m.v. een paspoort of ID.
  • Door de strenge toegangscontrole dient u rekening te houden met ca. 30 minuten van entree tot auditorium. Komt u dus op tijd.

De aanmelding sluit definitief op maandag 22 juni om 18.00 uur.

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande link (na inloggen) aanmelden:

De Nederlandsche Bank
Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam

Parkeren
Parkeren bij De Nederlandsche Bank is niet mogelijk. De dichtstbijzijnde grote parkeergarage vindt u onder het Muziektheater.
Vanaf de ring A-10 neemt u de afslag centrum (S110 of S116), en volgt u de P-route. Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten lopen langs de Amstel.