Skip to main content

Jaarvergadering VvFR maandag 30 juni bij de AFM - Amsterdam

From June 30, 2014 15:30 until 19:00

De jaarvergadering van de VvFR vindt dit jaar plaats op maandag 30 juni om 16.00 uur ten kantore van de AFM.

NB: De officiële oproeping voor de jaarvergadering en de agenda zullen later worden verzonden.

Aansluitend zal tijdens de ledenbijeenkomst de Europese Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFMD) worden behandeld.
Dit is een zeer actueel onderwerp nu op 22 juli a.s. een einde komt aan de overgangsperiode. Vanaf die datum dienen beheerders die onder de richtlijn vallen, in beginsel een vergunning te hebben aangevraagd, tenzij zij gebruik maken van een vrijstelling en dit aan de AFM is gemeld. Er zijn sprekers van de zijde van de AFM (Marco Boogaard en/of Kees de Ru), de advocatuur (Kees Groffen van DBBW) en onder toezicht staande instellingen (Michèle Klaassen van PGGM Vermogensbeheer).

Het programma is als volgt:
15.30 – 16.00 uur – ontvangst
16.00 – 16.15 uur – jaarvergadering
16.15 – 17.45 uur – ledenbijeenkomst AIFMD
17.45 – 19.00 uur – borrel

Bij de AFM is geen mogelijkheid tot parkeren. U kunt wel in de omgeving parkeren.

Legitimatieplicht
De AFM voert een legitimatieplicht voor bezoekers. Bezoekers dienen een wettelijk geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen na ontvangst bij de receptie.
Onder een geldig wettelijk legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs of een identiteitskaart.