Skip to main content

Woensdag 6 maart 2024 - Overkreditering

From March 06, 2024 16:00 until March 06, 2024 17:30

In verband met de verwerking van aanmeldingen voor de toegangscontrole bij Pels Rijcken, kunt u niet meer inschrijven.

Het bestuur van de VvFR nodigt u van harte uit voor de VvFR ledenbijeenkomst op woensdag 6 maart 2024.

De ontvangst is vanaf 15.30 uur en het programma start om 16.00 uur.

De ledenbijeenkomst wordt gehouden bij Pels Rijcken, Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag.

Het onderwerp is: Overkreditering

Verantwoorde kredietverstrekking stond en staat op verschillende manieren in de belangstelling. Verantwoorde kredietverstrekking kan voorkomen dat consumenten in kwetsbare situaties voor vervelende verrassingen komen te staan en financiële zorgen ervaren. Het tegengaan van overkreditering is daarom een actueel thema. Dit is ook een aandachtspunt van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ook het Nibud vindt het belangrijk dat mensen weten wat de financiële gevolgen zijn van een lening.

Zo heeft het Nibud bijvoorbeeld een eigen Risicometer Lenen ontwikkeld die verantwoord lenen stimuleert doordat gebruikers snel en gemakkelijk inzicht krijgen in wat een lening betekent voor hun portemonnee, zodat zij achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Daarnaast zijn door de jaren heen ook de regels rondom kredietverstrekking verandert en aangepast om consumenten beter te beschermen.

Dit onderwerp wordt belicht door Arjan Vliegenthart en Chantal van den Borne.

Chantal van den Borne is partner bij Dirkzwager Advocaten & Notarissen en geeft leiding aan het Banking & Finance team. Chantal procedeert en adviseert op het gebied van financieel recht en vertegenwoordigt belangenorganisaties in class actions. Daarnaast begeleidt ze financieringstransacties (o.a. LMA documentatie) aan de zijde van de kredietnemer. Chantal is gastdocent, verbonden aan de Radboud Universiteit.

Arjan Vliegenthart is wetenschapper en SP-bestuurder, die op betrekkelijk jonge leeftijd Eerste Kamerlid werd. Was universitair docent, programmaleider van kenniscentrum Nicis Institute en vanaf 2009 vijf jaar directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. Betrokken wethouder Sociale Zaken in Amsterdam en adviseerde inzake schuldenproblematiek. In 2009 promoveerde hij aan de VU. Sinds 2018 directeur van het Nibud geeft hij invulling aan zijn missie ‘Grip op geld, geeft grip op je leven.’

Programma:

16.00: Opening door Eveline Ruinaard (voorzitter) 

16:10:  Presentatie Arjan Vliegenthart 

16.50: Presentatie Chantal van den Borne

17.00: Ruimte voor vragen/discussie

17.45: Borrel


Wij verzoeken u vriendelijk op tijd aanwezig te zijn. Bent u verhinderd, geef dat dan door middel van de button "Uitschrijven" aan. (Op dezelfde manier als u zich heeft ingeschreven).

Voor deze bijeenkomst kunt u aangeven of u een certificaat wilt voor 1 NOvA punt.