Skip to main content

Donderdag 15 september - bijeenkomst "Wet toekomst pensioenen".

From September 15, 2022 14:00 until 15:30

U KUNT NIET MEER INSCHRIJVEN

Geacht VvFR-lid,

Het bestuur van de VvFR nodigt u van harte uit voor de ledenbijeenkomst op donderdag 15 september 2022 vanaf 16.00 uur ten kantore van DNB, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Het onderwerp van de bijeenkomst is de Wet toekomst pensioenen.

Na meer dan 10 jaar wikken en wegen over een nieuw pensioenstelsel is er dan nu de Wet toekomst pensioenen. Zoals het er nu uitziet treedt de nieuwe wet per 1 januari 2023 in werking. Er is gekozen voor een geheel nieuw stelsel en dit betekent een radicale omslag in de pensioenwereld. Voortaan zal voor iedere pensioendeelnemer, jong of oud, eenzelfde premie worden ingelegd. De zogenoemde “doorsneesystematiek” wordt dus afgeschaft. Daarbij is niet langer de pensioenuitkering, maar de premie de pensioentoezegging. Ook zullen pensioenen meer gaan fluctueren; door het afschaffen van buffers kan er risicovoller worden belegd en kunnen er hogere (maar ook lagere) pensioenuitkeringen worden gerealiseerd. (Beleggings-)risico’s komen meer dan nu bij pensioendeelnemers zelf terecht, in plaats van bij het pensioenfonds.

Dit nieuwe stelsel roept allerlei vragen op. Waarom is zo’n nieuw stelsel eigenlijk nodig? Destijds werd de lage rente als een belangrijke factor aangewezen, maar gaat dat argument vandaag de dag nog wel op? Ook zijn er inmiddels er meer dan duizend Kamervragen gesteld over de nieuwe wet. Is de wet niet veel te complex geworden? Moeten we er nog wel aan beginnen? Wat betekent het nieuwe stelsel voor de huidige pensioendeelnemers, en wat betekent het voor de pensioenfondsen en andere partijen in de financiele sector? Klopt het dat iedereen boven de 46 jaar er op achteruit gaat? Of is dat een fabeltje? En mocht iemand zich onevenredig benadeeld voelen door het nieuwe systeem, waar kan hij dan zijn recht halen? Het “individuele bezwaarrecht” geldt in dergelijke gevallen niet, en ook wordt de mogelijkheid om als derde-belanghebbende bezwaar te maken tegen de besluiten van DNB, wettelijk uitgesloten. Wat blijft er dan nog over? Procederen tegen de eigen werkgever dan maar? De Raad voor de Rechtspraak heeft de noodklok al geluid. Als ook maar 1% van de pensioengerechtigden naar de rechter zou stappen, dreigt een complete overbelasting van het rechterlijke apparaat.

Deze en andere vragen worden tijdens de bijeenkomst besproken door twee zeer deskundige en vooraanstaande sprekers: prof. mr. René Maatman en prof. dr. Kees Goudswaard.

Sprekers:
Prof. mr. Kees Goudswaard is hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid aan de Universiteit Leiden. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Horeca en Catering en lid van de Raad van Toezicht van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Voorheen vervulde Kees Goudswaard onder meer functies in de Raad van Commissarissen bij DNB en was hij Kroonlid van de SER. Als voorzitter van de SER Commissie Toekomst Pensioenen en voorzitter van de Commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenen was prof. Goudswaard al in een vroeg stadium intensief betrokken bij het ontwerpen van een nieuwe pensioenstelsel in Nederland.  

Prof. mr. René Maatman is hoogleraar Vermogensrecht en pensioenvraagstukken aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Keijser van der Velden Advocaten. René Maatman heeft een lange staat van dienst in de pensioensector. Hij werkte onder meer bijna 20 jaar bij het beleggingsbedrijf van ABP, was bestuurslid bij de AFM en partner en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek waar hij leidinggaf aan de pensioenpraktijk. Sinds 2018 is hij lid van de Raad van Toezicht van beroepspensioenfonds SPMS. Als advocaat en als hoogleraar richt prof. Maatman zich op pensioenkwesties. Ook publiceert en doceert hij geregeld over dit onderwerp, waaronder de laatste tijd in het bijzonder over de Wet toekomst pensioenen.

We streven naar een interactieve sessie, waarbij u de gelegenheid krijgt om al uw vragen te stellen. Vrijwel ieder van u hoopt immers, ooit, te kunnen genieten van een (meer of minder riant) pensioen?

Scriptieprijs 2020/2021
Bij gelegenheid van deze ledenbijeenkomst zal de scriptieprijs 2020/2021 worden uitgereikt. Een reden temeer om aanwezig te zijn!

Programma:

16.00 uur Opening
16.05 uur Interactieve sessie over de Wet toekomst pensioenen, met prof. mr. René Maatman en prof. dr. Kees Goudswaard.
17.30 Borrel, bij mooi weer bij DNB in de tuin.

Locatie:

De bijeenkomst vindt plaats bij DNB, Spaklerweg 4 in Amsterdam. Parkeren is helaas niet mogelijk bij DNB. Het kantoor is echter goed bereikbaar via het openbaar vervoer. U wordt vriendelijk verzocht uw identiteitsbewijs mee te nemen; dit wordt bij DNB aan de balie gecontroleerd.

Inschrijven:
U kunt zich hier inschrijven.   

NOvA:
Bij uw opgave voor de bijeenkomst kunt u aangeven of u een certificaat wilt ontvangen voor uw deelname. Voor deelname aan deze bijeenkomst krijgt u 1 NOvA-punt.
Daarvoor moet u zich wel inschrijven via de site.

Wij hopen u allen in groten getale op 15 september te mogen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur VvFR