­
Slider frontpage
Vereniging voor Financieel Recht

 Word lid van de Vereniging voor Financieel Recht.

U kunt zich op deze website inschrijven als lid van de Vereniging voor Financieel Recht. 
De verschuldigde contributie voor dit kalenderjaar - of een deel daarvan - bedraagt € 75,-.
Indien u na 1 december lid wordt, bent u geen contributie voor dat jaar verschuldigd.

Let op:
U bent op persoonlijke titel lid van de vereniging en derhalve ook persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen van de contributie. De VvFR kent geen bedrijfslidmaatschap.
Het factureren van de contributie aan een eventuele werkgever ontslaat een lid niet van de verantwoordelijkheid deze op tijd te voldoen.
Verandert u van baan en past u uw naw-gegevens niet aan, dan loopt het lidmaatschap gewoon door maar kunnen wij u niet op de hoogte houden van ontwikkelingen rond de VvFR.

Contributie
De factuur voor de contributie wordt aan het door u opgegeven factuuradres gezonden. 
Opzegging van het lidmaatschap kan tot 1 december van het lopende jaar. Daarna dient u de contributie voor het komende jaar te voldoen.
Het prive-adres wordt uitsluitend gebruikt indien wij u via uw werkgever niet (meer) kunnen bereiken.

Opzegging kan door middel van een e-mail aan het secretariaat. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Met het aanvragen van het lidmaatschap van de VvFR geeft u vereniging toestemming om uw gegevens door middel van een geautomatiseerde database te beheren.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan....

Donderdag 3 juni 202: Misverstanden over de SFDR

      Op donderdag 3 juni vond  een (digitale) ledenbijeenkomst plaats die gewijd was aan Misverstanden over de SFDR. Tijdens deze bijeenkomst werden presentaties gehouden door Linda Bloemen en Rosemarijn Labeur. Met de invoering van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) – vanaf 10 maart 2021 - moeten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) en beheerders van instellingen voor collectieve beleggingen (icbe’s) informatie over duurzaamheid vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen. Linda Bloemen is legal counsel in het regulatory team van APG Asset Management en neemt als jurist deel aan het project binnen APG dat druk bezig is om de SFDR, met bijbehorende concept RTS, en de taxonomieverordening (met de aanstaande delegated act), daadwerkelijk binnen APG en voor de APG-klanten te implementeren. Rosemarijn Labeur is Advocaat (partner) bij Finnius en fellow, verbonden aan het IFR, onderdeel van het OO&R. Sinds 2005 houdt zij zich bezig met het financieel toezichtrecht. Zij focust zich op beleggingsfondsen en beleggingsdienstverlening. Daarnaast is zij gespecialiseerd in de regulering van financiële dienstverlening, zoals kredietverstrekking en verzekeringsbemiddeling. Rosemarijn adviseert nationale en internationale marktpartijen over de impact van toezichtregels op hun business.  

Secretariaat Vereniging voor Financieel Recht
Paul Pellastraat 234
7558 HM Hengelo
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
­